Inklusion i fritidslivet

I projekt Fritidsguider, er der gjort erfaringer med at anvende en bestemt metode i forhold til at sikre inklusion i det almindelige foreningsliv. Metoden har vist sig anvendelig, og har resulteret i inklusion for en række borgere i projektet.

Med en målrettet indsats er det muligt at skabe inklusion for mennesker med handicap eller sindslidelser, i det almindelige foreningsliv. Dette er et af resultaterne fra projektet Fritidsguider.

I arbejdet med at inkludere borgerne med handicap eller sindslidelser, har fritidsguiderne i fire kommuner gjort brug af en bestemt metode. Denne metode er udviklet i Kristiansand Kommune i Norge, hvor der i mange år er gjort erfaringer i forhold til inklusion af mennesker med støttebehov.

Et vigtigt element i arbejdet med at sikre inklusion er, at det er borgeren der bestemmer hvilken forening vedkommende vil være med i, samt hvornår der skal tages kontakt til foreningen og hvad der skal oplyses. Princippet er, at når borgeren har fundet frem til en fritidsinteresse vedkommende godt kunne tænke sig, så undersøges mulighederne før der tages kontakt til foreningerne. Dette er som alle andre ville gøre - uanset om man har et handicap eller en sindslidelse.

Gode resultater

Projektet har vist at det er muligt at inkludere mennesker med handicap eller sindslidelser - uanset om det er udviklingshæmmede, spastikere, bevægehandicappede eller skizofrene borgere. Og projektet har også vist, at foreningerne er meget åbne overfor at tage imod en person der gerne vil være med - der er stort set ikke en eneste forening der har sagt nej tak til at tage imod de nye medlemmer.

Ressourcemæssigt viser projektet derudover, at et inklusionsforløb har vist sig at tage cirka 28 timer - inklusion afklaring, etablering af kontakt, ledsagelse og opfølgning.

Materialer download

Under menupunktet "materialer og links" er det muligt at downloade brochurer og arbejdsredskaber der er anvendt og udviklet i forbindelse med projekterne. Dette kan forhåbentlig lette arbejdet i opstartsfasen, i de kommuner der vil anvende metode.

 

SOCIALSTYRELSEN